O nás

Jsme česká společnost, která v Kozomíně, malé vesnici severozápadně od Prahy, úspěšně provozuje unikátní technologii výroby elektrické energie metodou zplyňování dřevní štěpky. Dlouhodobě se zabýváme sběrem, zpracováním a prodejem biomasy ve formě dřevní štěpky pro následné dřevozpracující nebo energetické provozy. Na nových enviromentálních technologiích spolupracujeme s českými vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Akademie věd ČR. Naším cílem je vybudovat a provozovat moderní ekologický areál, který elektrickou energii a teplo získané ze štěpky dokonale využije, a to na inovativní a ekologickou výrobu mateřských rolí papíru, tzv. tissue.

Provozujeme

Naše projekty